0264 414 812

Servicii - ORGANIZARI DE AFACERI

SCHIMBARE FORMEI DE ORGANIZARE (SA/SRL)

Conditiile economice, evolutia societatii comerciale pe piata specifica, dar si o serie de alte motivatii pot sta la baza deciziei de transformare a formei juridice a entitatii.
Modificarea formei societatii are efecte insa asupra reglementarii raporturilor sociale, care vor fi dupa transformare, cele proprii noii forme de societate adoptate. Fiecare forma juridica a unei societati comerciale are niste caracteristici proprii (un numar minim sau maxim de asociati, un cuantum al capitalului social, raspunderea asociatilor, o anumita contabilitate precum si modalitati de taxare si impunere), astfel ca trecerea la forma juridica noua implica conformarea la cerintele respective.
Actele necesare pentru intocmirea dosarului care trebuie depus la Registrul Comertului din orasul in care firma isi va desfasura activitatea economica sunt urmatoarele.

 1. Cererea de inregistrare (original);
 2. Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor sau decizia asociatului unic original);
 3. Actul constitutiv, corespunzator noii forme juridice de societate (original);
 4. Certificatul de inregistrare (original);
 5. Daca este cazul:
  • dovezile privind efectuarea varsamintelor noilor aporturi pentru majorarea capitalului social;
  • Declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca:
   • persoana juridica nu desfasoara, la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani (model 3);
   • persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratia-tip (model 3);
  • alte avize prealabile prevazute de legile speciale ;
  • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);
 6. Dovezile privind plata tarifului legal-detalii:

Atunci cand sunt respectate toate conditiile specifice, prevazute de lege, este posibila orice transformare a unei societati comerciale, din societate cu raspundere limitata (SRL), in societate pe actiuni, dar si invers, dintre cele mai intalnite situatii

Important! Schimbarea formei juridice da dreptul asociatilor/actionarilor care nu sunt de acord cu aceasta sa-si primeasca contravaloarea partilor sociale/actiunilor conform pretului stabilit de un evaluator independent.

Echipa noastra va sta la dispozitie cu toate aspectele care privesc infiintarea unei societati pe actiuni. Va oferim servicii de suport si asistenta, de asemenea ne ocupam de intreg procesul de infiintare al societatii de la intocmirea actului constitutiv, pregatirea dosarului si depunerea acestuia la Registrul Comertului, precum si ridicarea actelor de inmatriculare. Onorariul perceput de catre noi pentru intregul proces este de 1500 RON.