0264 414 812

Servicii - DIZOLVARI SI LICHIDARI DE AFACERI

Derularea procedurilor aferete dizolvarii si lichidarii

Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Asociatii/actionari pot hotari, odata cu dizolvarea, cu cvorumul si majoritatea prevazute pentru modificarea actului constitutiv, si modul de lichidare a societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.
Prin votul asociatilor/actionarilor se poate hotari si asupra modului in care activele ramase dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati/actionari. In lipsa acordului privind impartirea bunurilor, va fi urmata procedura lichidarii initiata prin numirea unui lichidator.
Atributiile noastre constau in oferirea de consultanta privitoare la procedura ce urmeaza sa se desfasoare si depunerea documentelor solicitate de lege in acest sens in cele doua etape de parcurs, si anume: etapa de dizolvare si lichidare.

In prima etapa se vor depune la ORC urmatoarele documente:

 1. Cererea de depunere si mentionare acte (original);
 2. Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor privind dizolvarea si numirea lichidatorului, cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare si/sau de conducere ale persoanei juridice (original);
 3. Daca este cazul, imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);
 4. Dovezile privind plata tarifului legal.

Dupa trecerea termenului de 30 zile de la data publicarii hotararii AGA in Monitorul Oficial se trece la urmatoarea etapa, fiind necesare depunerii la ORC a urmatoarelor documente:

 1. Cererea de inregistrare (original);
 2. Hotararea AGA de la etapa I-a pct. 2 (copie) si, dupa caz, hotararea judecatoreasca irevocabila cand lichidatorul a fost numit de instanta judecatoreasca;
 3. Dovada publicarii hotararii de dizolvare si de numire a lichidatorului in Monitorul Oficial al Romaniei. Confirmarea va fi facuta de ORCT;
 4. Specimenele de semnatura ale lichidatorilor (original);
 5. Autorizatia eliberata de UNPIR si, dupa caz, actul de identitate al lichidatorului (copie);
 6. Daca este cazul:
  • hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a respins opozitia la dizolvare;
  • avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie);
  • imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).

Etapa urmatoare presupune inregistrarea la ORC a documentelor de mai jos, si anume:

 1. Cererea de depunere si mentionare acte (original), pentru depunerea situatiei financiare de lichidare si de repartizare a activului aprobata de asociati/actionari, certificata de persoanele autorizate potrivit legii (copie);
 2. Dovezile privind plata tarifului legal.

Tariful aferent procedurii descrise este de 2.000 lei.