0264 414 812

Servicii - ORGANIZARI DE AFACERI

Fuziuni. Asigurarea managementului intregului proces de fuziune

Referitor la procedura de fuziune dintre o societate absorbanta si o societate absorbita, va comunicam etapele, termenele si costurile aferente procedurii.

Etapele divizarii

  1. AGEA aprobare de principiu a fuziunii ;
  2. Intocmire proiect de fuziune si depunere la Oficiul Registrul Comertului de care apartine societatea in vederea publicarii in Monitorul Oficial sau publicarea acestuia pe site-ul ORC si pe site-ul societatilor;
  3. Sedinta AGEA finala aprobare fuziune - AGEA poate sa aiba loc in urmatorul interval: minim 30 de zile - maxim 3 luni de la publicarea proiectului ;
  4. Intocmirea hotararii AGEA si /sau a actului constitutiv in forma autentica la un notar public;
  5. Depunerea dosarelor finale de fuziune la ORC de care apartine societatea;
  6. Solutionarea in instanta a dosarului de fuziune ;
  7. Inregistrarea fuziune la ORC de care apartine societatea;
  8. Depunerea documentatiei la biroul notarial in vederea efectuarii intabularii imobilelor preluate;
  9. Depunerea la Registrul Miorita a documentatiei de fuziune in vederea inregistrarii in registrul actionarilor a modificarilor intervenite (majorare capital social).

Timp alocat: aproximativ 6 luni de zile, cu respectarea tuturor termenelor legale..

Costuri :