0264 414 812

Servicii - ORGANIZARI DE AFACERI

ORGANIZAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

Adunarea generala a actionarilor (AGA) este organul suprem de conducere al Societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei comerciale si economice.
Etapele desfasurarii unei adunari generale sunt urmatoarele:

  1. Convocarea actionarilor
  2. Tehnoredactarea materialelor AGA
  3. Desfasurarea AGA
  4. Depunerea actelor la Oficiul Registrului Comertului

Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea Generala Ordinara
Adunarea generala ordinara are urmatoarele competente, atributii si functii:

Adunarea Generala Extraordinara
Adunarea generala extraordinara are dreptul de a hotari numai cu privire la:

Echipa noastra va poate asista in realizarea tuturor documentelor aferente acestor evenimente, de la convocarea adunarii generale, redactarea materialelor si pana la inregistrarea documentelor la Oficiul Registrului Comertului. Tariful perceput de noi pentru intregul proces este de 200 euro pentru societati inchise si 275 euro pentru societatile listate la Bursa de Valori Bucuresti.