0264 414 812

Servicii - ORGANIZARI DE AFACERI

Inregistrarea tranzactiilor si a succesiunilor de actiuni si emiterea extraselor de cont

Transferul actiunilor - acest tip de tranzactie implica transferul participatiilor detinute de Vanzator in Societatea tinta catre Cumparator. Transferul de actiuni/parti sociale nu implica modificari in patrimoniul / raporturile Societatii cu partenerii comerciali, fiind preponderent doar un transfer al controlului in societatea tinta.

In cazul in care se doreste instrainarea actiunilor prin cesiune, societatea Registrul Miorita SA ofera suport prin indrumarea actionarului, intocmirea contractelor de cesiune si inregistrarea in registrul actionarilor. Tariful depinde de valoarea contractului de cesiune astfel:

Transferarea dreptului de proprietate asupra actiunilor **

Pentru care a fost achitata o suma sub 100.000 lei

0.5% din valoare, dar nu mai putin de 5 lei/transfer
Pentru care a fost achitata o suma cuprinsa intre 100.001 lei si 1.000.000 lei 500 lei + 0.2% din valoare/transfer ce depaseste 100.000
Pentru care a fost achitata o suma cuprinsa intre 1.000.001 lei si 5.000.000 lei 2.300 lei + 0.1% din valoare/transfer ce depaseste 1.000.000 lei

Pentru care a fost achitata o suma peste 5.000.001 lei

6.300 lei + 0.01% din valoare/transfer ce depaseste 5.000.000 lei

In cazul decesului titularului de cont, pentru includerea actiunilor detinute de defunct in masa succesorala, mostenitorii trebuie sa se adreseze notarilor publici. Extrasul de cont care atesta toate detinerile de instrumente financiare ale persoanei decedate se elibereaza de catre societatea Registrul Miorita in baza urmatoarelor acte:

Dupa dezbaterea succesiunii si eliberarea certificatului de mostenitor de catre notarul public competent, este necesar sa va adresati societatii Registrul Miorita in vederea inregistrarii in registrul actionarilor a transferului de actiuni de la persoana decedata la mostenitor/mostenitori. Transferul direct de proprietate asupra instrumentelor financiare inregistrate din contul persoanei decedate in contul mostenitorului/mostenitorilor, la cererea acestora, se realizeaza pe baza urmatoarelor documente: Documentele se pot transmite prin posta la adresa Str. Onisifor Ghibu, nr 20 Cluj-Napoca, prin fax la Nr. 0264-590102, sau E-mail: rm@registrulactionarilor.ro iar confirmarea mostenirii in original se trimite prin posta in maxim 10 zile de la primirea documentelor