0264 414 812

Servicii - INFIINTARI DE AFACERI

INFIINTAREA DE SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

Modalitatea de deschidere a unui SRL este reglementata prin Legea 31/1990 si se constituie in mai multe etape obligatorii. Mai jos va prezentam care sunt actele si demersurile necesare pentru infiintarea unei firme de tip SRL:

 1. Alegerea si rezervarea denumirii firmei.Pregatiti cel putin 3 denumiri pe care le puteti trece in cererea de verificare a disponibilitatii denumirii firmei si a rezervarii acesteia.
 2. Stabilirea obiectului principal de activitate si a celor secundare conform clasificarii societatilor comerciale functie de codul CAEN.
 3. Alegerea asociatilor/administratorilor (in functie de caz)
 4. Depunerea capitalului social la banca - minim 200 lei in cazul unui SRL. In acest caz trebuie deschis un cont al firmei la o institutie bancara.
 5. Alegerea spatiului pentru sediul social al firmei. Sediul poate fi: proprietatea dumneavoastra, un spatiu inchiriat (contract de inchiriere sau subinchiriere), un spatiu asupra caruia aveti un contract de comodat.
 6. Redactarea actului constitutiv.
 7. Intocmirea declaratiei pe proprie raspundere (din care sa rezulte ca indepliniti conditiile pentru indeplinirea calitatii de asociat si/sau administrator) si a specimenului de semnatura.
 8. Depunerea dosarului la Oficiul Registrului Comertului din aria careia se afla sediul social al firmei. Infiintarea unei firme se realizeaza in 3 zile lucratoare de la depunerea dosarului la Registrul Comertului. Dosarul inregistrat trebuie sa cuprinda urmatoarele acte:
  • Cerere de inregistrare (formular tip de la Registrul Comertului)
  • Declaratia model 3 activitati autorizate (formular tip de la Registrul Comertului)
  • Rezervarea denumirii societatii eliberata de Registrul Comertului
  • Act constitutiv semnat de asociati
  • Copii dupa documentul care atesta dreptul de folosinta a spatiului ca si sediu social (contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere,contract de comodat,etc). In cazul in care sediul firmei se afla intr-un bloc de locuinte este necesar si acordul vecinilor si al asociatiei de proprietari.
  • Copii certificate dupa actele de identitate sau pasapoarte (in cazul cetatenilor straini) ale asociatilor/administratorilor firmei
  • Dovada depunerii capitalului social la banca
  • Specimenul de semnatura al administratorului (dat in fata unui notar sau la Registrul Comertului)
  • Decalaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile pentru alitatea de asociat/administrator
  • Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (formular tip de la Registrul Comertului)
  • Dupa caz imputernicire (in forma autentica) sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale.

Echipa noastra va sta la dispozitie cu toate aspectele care privesc infiintarea unei firme de tip SRL. Va oferim servicii de suport si asistenta, de asemenea ne ocupam de intreg procesul de infiintare al firmei de la intocmirea actului constitutiv, pregatirea dosarului si depunerea acestuia la Registrul Comertului, precum si ridicarea actelor de inmatriculare. Onorariul perceput de catre noi pentru intregul proces este de 650 RON.