0264 414 812

Servicii - DIZOLVARI SI LICHIDARI DE AFACERI

Inregistrarea si ridicarea de la ONRC a certificatului de radiere

Radierea constituie ultimul pas important in procesul de inchidere a unei societati. Odata cu aceasta, societatea va pierde deplina capacitate de folosinta si nu va mai figura in evidentele Registrului Comertului. Pentru accederea la acest deziderat este nevoie de obtinerea unui certificat de radiere de la ORC.
Echipa noastra va sta la dispozitie pentru intocmirea dosarului in ceea ce priveste inregistrarea mentiunilor privind radierea ca urmare a dizolvarii voluntare si lichidarii.

Dosarul va cuprinde:

 1. Cererea de radiere (original);
 2. Situatia financiara de lichidare si de repartizare a activului aprobata de asociati/actionari, certificata de catre persoanele autorizate, potrivit legii (copie) si dovada publicarii acesteia pe pagina de internet a ONRC sau in Monitorul Oficial cu minimum 15 zile, respectiv 30 de zile (pentru SA si SCA) inainte de depunerea cererii. Confirmarea publicarii se efectueaza de ORCT;
 3. Certificatul de inregistrare si certificatul constatator de autorizare (originale);
 4. Daca este cazul:
  • hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a respins opozitia la procedura dizolvarii;
  • darea de seama asupra gestiunii administratorilor si raportul cenzorilor/auditorilor financiari, daca unul sau multi administratori din SA si SCA au fost numiti lichidatori (original) - in cazul SA si SCA;
  • registrele SA si SCA;
  • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).