0264 414 812

Servicii - ORGANIZARI DE AFACERI

Distribuirea sumelor cuvenite actionarilor in procedurile de Squeeze - Out si administrarea retururilor

Estimarea costurilor aferente distribuirii banilor catre actionari in cadrul procedurii de squeeze-out:

Tarif Posta Romana:

Tarif Registrul Miorita: