0264 414 812

Servicii - ORGANIZARI DE AFACERI

Efectuarea conversiei actiunilor la purtator in actiuni nominative

Actiunile la purtator au fost eliminate din legislatie, iar societatilor pe actiuni au un termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a legii sa efectueze conversia actiunilor la purtator in actiuni nominative si sa depuna actul constitutiv actualizat la oficiul registrului comertului ( O.R.C.),

"Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial joi, 18 iulie, si instituie obligatia convertirii actiunilor la purtator in actiuni nominative pana in ianuarie 2021, sub sanctiunea desfiintarii societatii. Legea intra in vigoare in 3 zile de la publicarea, respectiv pe 21 iulie."

Procedura de conversie implica organizarea unei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor care va hotara modul de colectare si anulare a actiunilor la purtator si modul de emitere a actiunilor nominative.Actul constitutiv al companiei se va modifica in consecinta cuprinzand toate modificarile hotarate de catre actionari.

Timp: 45 zile

Tarif - 1500 lei