0264 414 812

Servicii - ORGANIZARI DE AFACERI

Certificare prealabila inregistrarii la Registrul Comertului a modificarilor de capital social

Ca urmare a derularii proiectelor societare ca fuziuni/divizari/majorari de capital social /diminuari de capital social/ consolidari de valoare nominal/splitari de valoare nominala ,structura actionariatului poate suferi modificari. Pentru a avea o imagine exacta a noii structuri a actionariatului vom putea emite, la solicitarea emitentului , documente care sa certifice aceasta noua structura. Aceste documente sunt solicitate in anumite cazuri, de Oficiul Registrului Comertului anterior inregistrarii finale a operatiunii societare.

Vom putea emite in 3 zile lucratoare.

Tarife

Divizare de actiuni / Consolidare de actiuni* 230/cerere emitent
Modificarea
capitalului social **
Pana la 10 pozitii 30
Intre 11 si 50 pozitii 50
Intre 51 si 150 pozitii 90
Intre 151 si 500 pozitii 140
Intre 501 si 1000 pozitii 210
Peste 1001 pozitii 300
Operare divizare/fuziune sub 10 pozitii 100