0264 414 812

Servicii - ORGANIZARI DE AFACERI

Administrarea planurilor de emitere de actiuni/optiuni/parti sociale catre angajatii unei companii(E.S.O.P.)

Planurile de emitere de actiuni/obligatiuni catre angajati sunt mecanisme care aliniaza interesele salariatilor cu cele ale actionarilor . Este o forma de remunerare a angajatilor prin care angajatorul conecteaza performanta individuala a salariatului cu performanta afacerii. Acest lucru duce la o castigare pe termen lung a loialitatii angajatului.

Regasit in legislatia noastra sub denumirea de "Stock Option Plan" adica planuri de optiuni pe actiuni, acesta beneficiaza de un tratament fiscal specific. Castigurile din acest program sunt venituri de natura salariala dar beneficiaza de o impozitare favorabila in sensul ca avantajele acordate sub aceasta forma sunt considerate venituri salariale neimpozitabile. Astfel administratorii, directorii si angajatii unei companii au dreptul de a cumpara la un pret preferential sau de a primi cu titlu gratuit un numar determinat de titluri de participare emise de respective companie. Pentru ca programul sa se califice ca "Stock Option Plan" el trebuie sa se deruleze intr-o perioada minima de un an intre momentul acordarii dreptului si momentul exercitarii lui, respective momentul achizitiei titlurilor de participare.

Pentru a implementa un astfel de program ar trebui identificate cel putin urmatoarele elemente: care sunt angajatii care pot beneficia de program, care sunt obiectivele de performanta individuale, care-i bugetul alocat, care sunt datele noii emisiuni de actiuni. Des utilizat in statele europene cu economii mai dezvoltate aceste programe si-au aratat eficacitatea in dezvoltarea afacerilor si in cresterea profitabilitatii lor.

Timp: analiza si redactarea documentelor - 2 luni .

Derularea procesului de informare si subscriere - 30 zile

Tarif - 3000 euro