Registrul Miorita S.A. distribuie in anul 2018 dividende pentru urmatoarele societati: TDR S.A., PARC S.A., PARC INVEST S.A., HOLCIM S.A., BAZA DE ATELIERE SI TRANSPORTURI TARGOVISTE S.A., SANTIERUL NAVAL DAMEN GALATI S.A., SIFI SIGHET S.A., URSUS BREWERIES S.A., UNITRANS S.A., MECANICA HUEDIN S.A., HEINEKEN ROMANIA S.A.

Servicii si tarife

Nr. crt. Servicii Preţ (LEI)
1 Administrarea registrului acționarilor și / sau a registrului
obligațiunilor *
în funcție de numărul de
deținători
2 Lista acţionarilor * 25
3 Registrul sintetic al acționarilor * 20
4 Divizare de acţiuni / Consolidare de acţiuni * 230/cerere emitent
5 Modificarea
capitalului social **
Până la 10 poziţii 30
Între 11 și 50 poziţii 50
Între 51 și 150 poziţii 90
Între 151 și 500 poziţii 140
Între 501 și 1000 poziţii 210
Peste 1001 poziţii 300
Operare divizare/fuziune sub 10 poziţii 100
Operare divizare/fuziune 300
6 Distribuire dividende cu plata în acţiuni 1/ poziţie
cu plata în lei * 1,9/poziţie + taxe poștale
7 Transferarea dreptului de
proprietate asupra
acțiunilor **
Pentru care a fost achitată o sumă sub
100.000 lei
0.5% din valoare, dar nu
mai puțin de 5 lei/transfer
Pentru care a fost achitată o sumă
cuprinsă între 100.001 lei și 1.000.000
lei
500 lei + 0.2% din
valoare/transfer ce
depășește 100.000
Pentru care a fost achitată o sumă
cuprinsă între 1.000.001 lei și 5.000.000
lei
2.300 lei + 0.1% din
valoare/transfer ce
depășește 1.000.000 lei
Pentru care a fost achitată o sumă
peste 5.000.001 lei
6.300 lei + 0.01% din
valoare/transfer ce
depăşeşte 5.000.000 lei
8 Modificări de nume,adresă, carte de identitate, CNP, denumire,
sediu social, cod fiscal, deschideri de cont *
3/ modificare
9 Extras de cont, certificat de acționar * 5/extras
10 Activitatea contului, sumarul tuturor pozițiilor din cont * 13/cerere
11 Restricții ** Înregistrare/radiere ipotecă mobiliară 50/cerere
Înstituire sau radiere garanție
administrator
5/cerere
Instituire / radiere sechestru / proprire 50/cerere
12 Eliberarea registrului consolidat la cererea administatorului /
lichidatorului judiciar*
350/cerere
13 Furnizare istoric privind modificările de capital social* 250/cerere
14 Eliberare structură sintetică (simulare)* 65/cerere
15 Alte solicitări, în funcţie de complexitatea cererii* 65/oră
* În cazul operaţiunilor pentru care se aplică TVA, această taxă este inclusă în tarif
** În cazul operaţiunilor pentru care NU se aplică TVA
NOTA: Serviciile NU CONȚIN taxele poștale și comisioanele bancare.

Created by  INTERSOL