Trustul de Consultanta Transilvanean

Servicii

CORPORATE FINANCE
 • Finantare paricipativa (crowdfunding)
 • Planuri de emitere de actiuni/optiuni/parti sociale , catre angajatii unei companii(E.S.O.P.)
 • Listari la Bursa de Valori Bucuresti (I.P.O.)
 • Analize si evaluari de companii, afaceri, si participatii
CONSULTANTA SOCIETARA
 • Asistenta si consultanta pe probleme societare, de drept comercial si piata de capital
 • Operatiuni extraordinare ale companiilor (listari pe ATS sau piete reglementate,fuziuni, divizari, delistari si transformari ale companiilor, vanzari de companii,intocmirea de prospecte de Oferte Publice )
 • Infiintari, transformari si dizolvari/lichidari de companii
 • Negociere, incheiere si semnare contracte
 • Reprezentarea companiilor in relatia cu institutiile pietei de capital, registrul comertului, cartile funciare
Modele documente:
Contract de mandat administrator
Imputernicire CT de reprezentare
RC convocare AGOA


REGISTRUL DE ACTIUNI SI SERVICII DE ACTIONARIAT
 • Administrarea bazei de date cu actionarii si obligatarii
 • Actualizarea datelor actionarilor si a detinerilor
 • Inregistrarea de restrictii asupra actiunilor si emiterea certificatelor constatoare
 • Plata dividendelor si administrarea returilor
 • Emiterea de certificate de actionar si alte certificate constatatoare
 • Rascumparare de actiuni
 • Calcularea capitalului social subscris si a pricipalului
 • Certificare prealabila inregistrarii la Registrul Comertului a modificarilor de capital social
 • Organizarea adunarilor generale
 • Brokeraj de actiuni
 • Relatia cu actionarii
PATFORMA DE TRANZACTIONARE A ACTIUNILOR NECOTATE
 • Intermedierea vanzarii participatiilor la companiile nelistate pe o piata reglementata sau A.T.S.
 • Intermedierea vanzarii de companii
TRANZACTIONAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE COTATE
 • Intermedierea cumpararilor/vanzariolor de actiuni listate la BVB