Trustul de Consultanta Transilvanean

Servicii

INFIINTARI  DE AFACERI
 • Asistenta la infiintarea de societati cu raspundere limitata (S.R.L.)
 • Asistenta la infiintarea de societati pe actiuni (S.A.)
 • Suport la negocierea clauzelor din contractele de asociere
 • Consultanta oferita de un avocat specializat pe drept societar
 • Consultanta oferita de un expert contabil
 • Consultanta oferita de un expert fiscal
ORGANIZARI DE AFACERI
 • Restructurare organizationala
  • Asistenta in schimbarea formei de organizare a societatii (SA/SRL) 
  • Asistenta in schimbarea sediului societatii ,a  obiectului de activitate, a administratorilor si cenzorilor sau alte modificari aduse actelor constitutive
  • Majorarea capitalului social fie cu aport in natura fie in numerar
  • Conversia datoriilor in actiuni
  • Diminuarea capitalului social ca urmare a pierderilor , a restituirii aporturilor, a rascumpararii de actiuni sau a retragerii asociatilor
  • Fuziuni . Asigurarea managementului intregului proces de fuziune
  • Divizari. Asigurarea managementului intregului proces de divizare
  • Retragerea de la tranzactionare a companiei de pe piata reglementata sau A.T.S.
  • Listari de companii pe Bursa de Valori Bucuresti
  • Reprezentarea companiei ( listate) in relatia cu B.V.B., A.S.F., D.C. si consilerea acesteia pentru a respecta intru totul reglementarile incidente pietei de capital
  • Consultanta oferita de un avocat specializat pe drept societar
  • Consultanta oferita de un expert contabil
  • Consultanta oferita de un expert fiscal
  • Consultanta oferita de un auditor
 • Administrarea registrului actionarilor/obligatarilor  si a relatiei cu investitorii
  • Administrarea bazei de date cu actionarii si obligatarii
  • Actualizarea datelor actionarilor si a detinerilor acestora
  • Inregistrarea tranzactiilor si a succesiunilor de actiuni si emiterea certificatelor constatoare
  • Inregistrarea de restrictii asupra actiunilor si emiterea certificatelor constatoare
  • Distribuirea dividendelor catre actionari si administrarea retururilor
  • Distribuirea sumelor cuvenite actionarilor in procedurile de Squeeze - Out  si administrarea retururilor
  • Emiterea de certificate de actionar si alte certificate constatatoare
  • Derularea ofertelor de rascumparare de actiuni in numele companiei
  • Efectuarea conversiei obligatiunilor in actiuni
  • Efectuarea conversiei actiunilor la purtator in actiuni nominative
  • Administrarea planurilor de emitere de actiuni/optiuni/parti sociale catre angajatii unei companii(E.S.O.P.)
  • Certificare prealabila inregistrarii la Registrul Comertului a modificarilor de capital social
  • Asistenta in organizarea adunarilor generale ale actionarilor
  • Asigurarea relatiei cu actionarii
 • Redactarea de contracte
  • Asistenta in editarea contractelor de cesiune actiuni/ parti sociale
  • Asistenta in editarea contractelor de mandat / administrare
TRANSFER DE AFACERI
 • Asistenta in elaborarea planului de vanzare a companiei
 • Conceperea celei mai bune structuri pentru realizarea transferului
 • Intermedierea vanzarii de companii
 • Intermedierea vanzarii participatiilor la companiile nelistate pe o piata reglementata sau A.T.S.
 • Intermedierea cumpararilor/vanzarilor de actiuni listate la B.V.B.
DIZOLVARI SI LICHIDARI DE AFACERI
 • Analiza societatii si elaborarea planului de dizolvare
 • Derularea procedurilor aferete dizolvarii si lichidarii
 • Inregistrarea si ridicarea de la ONRC a certificatului de radiere